Ty te moesz mie wasn wizytwk...

tutaj powinno być logo...

Szkoła Podstawowa w Suchodołach
Motto Programu Wychowawczego SzP. w Suchodołach :
" Idź przez życie tak - aby ślady twoich stóp
przetrwały Cię"
ks.bp.Jan Chrapek


RYS HISTORYCZNY SZKOŁY


Suchodoły są najstarszą miejscowością w gminie Fajsławice. Pierwsza o nich wzmianka pochodzi z roku 1359.W drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku dobra Suchodolskich herbu Janina, w tym Suchodoły, były terenem działalności Arian. Być może w tym czasie istniała tu szkoła ariańska
Według informacji mieszkańców szkołę uruchomiono dopiero w okresie powojennym - w roku 1946 w miejscowym dworze należącym uprzednio do Wojciecha Michalskiego. W archiwum szkoły znajdują się arkusze ocen absolwentów tej szkoły począwszy od roku 1952. Ze względu na trudne warunki lokalowe (budynek zaniedbany) oraz dużą liczbę uczniów mieszkańcy postanowili przystąpić do budowy nowej szkoły.
Akt erekcyjny nowej Szkoły Podstawowej w Suchodołach został podpisany w 1961 roku. Od tego czasu do dziś gromadzona jest bogata dokumentacja dotycząca
funkcjonowania szkoły w postaci kronik, ksiąg
protokołów, planów pracy szkoły.
W styczniu 1959 roku zawiązał się Komitet Budowy
Szkoły Czynem Społecznym. Ludność Suchodół poczyniła
starania o dokumentację oraz zaczęła gromadzić materia
na budowę. Dnia 2 lipca 1961 roku w obecności władz i społeczeństwa wmurowano kamień węgielny pod budowę
szkoły.
Bezpośrednio po uroczystości rozpoczęto pracę
budowlane w czynie społecznym. W celu przyspieszenia wykonywania prac na budowie ówczesny kierownik szkoły
Jan Krakiewicz nawiązał kontakt z dowództwem Lubelskiego
Pułku Obrony Terytorialnej.Dzięki temu żołnierze tej
jednostki pomogli w budowie doprowadzając budynek do stanu surowego.
Obecny budynek szkoły został oddany do użytku w grudniu 1968 roku.
W 1973 roku szkoła otrzymała imię oraz sztandar Lubelskiego Pułku Obrony Terytorialnej. Od 1975 roku nasza szkoła funkcjonowała około 10 lat jako Zbiorcza
Szkoła Gminna w Fajsławicach z siedzibą w Suchodołach. Do czasu reformy nauka odbywała się w systemie ośmioklasowym o pojedynczych oddziałach.
Obecnie do szkoły uczęszcza ok.60 uczniów.

Kadra kierownicza od 1961 roku przedstawia się
następująco:


1. Leokadia Steć do 1963 roku
2. Jan Krakiewicz 1963-1973r.
3. Zenon Siejko 1973-1980r.
4. mgr Jadwiga Szymańska 1980-1991r.
5. Józef Stefaniak 1991-1998r.
6. mgr Roman Dziadura 1998-2001r
7. mgr Anna Baran 2001-

Obecny dyrektor szkoły - wyższe studia magisterskie z pedagogiki ogólnej, Kolegium Teologiczne, Studia
Podyplomowe matematyka z elementami informatyki oraz kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej.
Staż pracy w zawodzie nauczyciela 15 lat. Od początku swej kadencji starała się przywrócić patrona szkole. Ponieważ Lubelski Pułk od kilkunastu lat nie istnieje, nawiązaliśmy współpracę z III Zamojską Brygadą Obrony
Terytorialnej. Nawiązując do tradycji z przed lat podczas
uroczystości Święta Szkoły z okazji 35-lecia jej istnienia wystąpiła orkiestra wojskowa.

Dzięki malej liczebności klas, w szkole panuje niemal rodzinna atmosfera. Każdy zespół klasowy ma swoją salę lekcyjną, która urządza wg własnego pomysłu pod kierunkiem nauczyciela wychowawcy:
oddział przedszkolny Pani mgr Monika Pitucha
klasa I pani Maria Kulibab
klasa II pani mgr Agata Terpiłowska
klasa III pani mrg Teresa Krupa
klasa IV pani mrg Krystyna Dziadura
klasa V pani mgr Wioletta Kulik
klasa VI pani mgr Zofia Polska


Wiadomości z historii i informatyki przekazuje pan mgr Zbigniew Pastuszak, zaś rozwijaniem zdolności językowych zajmuje się pan Wojciech Wypych. Kształcenie religijne poprzez katechezę prowadzą: pani mgr Justyna Sajkiewicz oraz pani mgr Anna Baran, która uczy również matematyki.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż 10 spośród 11 nauczycieli to osoby z wyższym wykształceniem (9 z tytułem mgr ), 5 posiada kwalifikacje do nauczania 2 lub 3 przedmiotów.


Szkoła Podstawowa w Suchodołach
Suchodoły, 21-060 gmina Fajsławice
tel. (81) 5853004,